دکتر آرش توفیق فوق تخصص جراحی عروق

کلینیک درمان بیماری واریس

در این مطب خدمات زیر توسط پزشک فوق تخصص جراحی عروق ارائه می شوند:

به برجسته شدن و پرپیچ و خم شدن سیاهرگهای پا واریس گفته میشود.

ادامه

درد سوزش احساس سنگینی پا دانه های قهوه ای پوست تیره شدن ساق پا زخم ناحیه غوزک پا ،خونریزی

ادامه

مهمترین عوارض واریس لخته شدن خون در ورید ها و آمبولی است ولی زخم و خونریزی هم مهم هستند

ادامه

Before After رگ واریسیدرمان رگ واریسی

به رگهای ریز ابی، قرمز یا بنفش روی سطح پاها عروق عنکبوتی گفته می شود.

ادامه

تزریق داروهای خاص بداخل عروق واریسی یا عروق عنکبوتی با سوزن های بسیار ظریف که بعد از مدتی باعث جذب این عروق میشود.

ادامه

با توجه به قطر رگ ،رنگ عروق و فاصله انها از سطح پوست روش درمانی انتخاب میشود که می تواند تزریق یا لیزر یا RF باشد.

ادامه

خدمات جراح عروق

در این مطب خدمات زیر توسط پزشک فوق تخصص جراحی عروق ارائه می شوند:

دکتر آرش محمدی توفیق

دکتر آرش محمدی توفیق فوق تخصص جراحی عروق از کشور فرانسه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقالات پزشکی و سلامت

لیزر واریس پا در تهران