قبل و بعد درمان ترکیبی واریس با لیزر و اسکلروتراپی

درمان واریس و رگ های واریسی با روش های مختلفی از جمله اسکلروتراپی با هدایت لولتراسوند و لیزر درون رگی EVLA توسط جراح عروق انجام می شود. در این مقاله با نتایج قبل و بعد درمان واریس در افراد مختلف آشنا خواهید شد.

قبل و بعد درمان واریس با لیزر و اسکلروتراپی

بیمار: خانمی 40 ساله

مشکل: وخیم تر شدن علائم واریس پس از بارداری

روش درمانی: لیزر درون رگی EVLA، اسکلروتراپی با هدایت اولتراسوند و  آمبولیتوری فلبکتومی 

نتیجه: 14 ماه بعد از درمان، هیچ رگ واریسی ناشی از بارداری، باقی نمانده بود.

بیمار: یک زن ۶۷ ساله

مشکل: رگ های واریسی در ناحیه پایین پای راست، حس سنگینی و وجود ورم

روش درمانی:اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند و فلبکتومی سرپایی

نتایج به دست آمده: ۲۴ ماه پس از پروسه درمانی، علائم این خانم از بین رفتند.

بیمار:خانمی ۵۸ ساله

مشکل: رگ های عنکبوتی (Telangiectasia) در ناحیه بیرونی و داخلی ران ها

روش درمانی: اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند و اسکلروتراپی

نتایج به دست آمده:۱۲ ماه پس از پروسه درمان واریس، نشانه های مربوط به این مشکل بهبود یافته اند.

بیمار: یک زن ۵۸ ساله

مشکل: رگ های عنکبوتی بر روی ران ها

روش درمانی: اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند و اسکلروتراپی

نتایج به دست آمده: ۱۲ ماه پس از پروسه درمان واریس ران پا، علائم قابل مشاهده و مخفی بیمار از بین رفتند.

بیمار: یک زن ۴۲ ساله، نمایی از پشت

مشکل: رگ های واریسی طولانی مدت با مشکل پاهای بی قرار و گرفتگی های شبانه

روش درمانی: لیزر درون رگی، اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند و فلبکتومی سرپایی اصلاح شده

نتایج به دست آمده: ۲۳ ماه پس از پروسه درمانی، علائم وی از بین رفتند. دیگر دردی وجود نداشت و ناراحتی در نواحی پایینی پا از بین رفت.

بیمار:خانمی ۴۲ ساله

مشکل: رگ های واریسی بزرگ همراه با درد

روش درمانی: لیزر درون رگی، اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند و فلبکتومی سرپایی اصلاح شده

نتایج: ۲۳ ماه پس از پروسه درمانی علائم دردناک این بیمار تسکین یافتند.

بیمار: یک زن ۵۰ ساله

مشکل بیمار: رگهای شبکیه سطحی در سمت چپ و خارج ران

روش درمانی: اسکلروتراپی

نتایج به دست آمده: پس از ۱۲ ماه از روش درمانی، شاهد از بین رفتن رگ های سطحی واریسی بودیم. ظاهر پوست وی نیز بسیار عالی شده بود.

مشکل بیمار: رگهای پریوربیتال (رگ Undereye) سالهاست که باعث ایجاد ناراحتی بخصوص در هوای گرم برای وی می شود.

روش درمانی: اسکلروتراپی

نتایج به دست آمده: بلافاصله پس از درمان شاهد بهبود و نتایج مناسب بودیم. درمان باعث اسکلروز رگ ها شد.

بیمار: یک زن ۵۰ ساله

مشکل: واریس های مکرر در پای چپ

روش درمانی: اسکلروتراپی با هدایت اولتراسوند و لیزر درون رگی

نتایج به دست آمده: بیمار را ۱۸ ماه پس از مشکل مشاهده می کنید. بخش اعظمی از رگ های وی ناپدید شدند و فقط شاهد تعدادی رگ عنکبوتی کوچک هستیم. ما هنوز هم به مراقبت و بررسی وضعیت وی ادامه می دهیم.

بیمار:خانمی 50 ساله

مشکل: واریس لگن، نواحی جراحی قبلی و واریس های مکرر در پای چپ

روش درمانی: اسکلروتراپی با هدایت اولتراسوند و لیزر درون رگی

نتایج به دست آمده: ۱۸ ماه پس از پروسه درمانی، بیمار از نتایج به دست آمده خرسند است. اکثر رگ های وی ناپدید شده اند و تنها تعدادی رگ عنکبوتی کوچک بر روی پوست دیده می شوند که خیلی اهمیتی نداشتند.

بیمار: یک زن چهل ساله

مشکل بیمار: رگهای ورم کرده در هر دو ران و پایین پا

روش درمانی: اسکلروتراپی با هدایت اولتراسوند و لیزر درون رگی

نتایج به دست آمده: ۱۸ ماه پس از پروسه درمانی ، بیمار از نتایج به دست آمده بسیار خوشحال است. هم ظاهر و زیبایی به پای وی برگشته و هم سلامتی او بهبود یافته است.

بیماریک زن چهل ساله

مشکل بیمار: واریس شدبد بر روی ساق پا

روش درمانی: اسکلروتراپی با هدایت اولتراسوند و لیزر درون رگی

نتایج به دست آمده: ۱۸ ماه پس از پروسه درمانی، واریس ساق پا درمان شده است. 

بیمار: یک زن 60 ساله

مشکل: رگ هایی بسیار بزرگ در ناحیه پا و ران ها

روش درمانی: اسکلروتراپی با هدایت اولتراسوند و لیزر درون رگی

نتایج به دست آمده: ۱۸ ماه پس از پروسه درمانی شاهد از بین رفتن و کوچک شدن این رگ های مشکل ساز هستیم.

بیمار: یک زن شصت ساله

مشکل: رگ های واریسی مکرر پس از سه پروسه درمانی که منجر به ایجاد رگ های واریسی و زخم های بیشتر بر روی پای وی شدند.

روش درمانی: اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند و لیزر

نتایج به دست آمده: دیگر خبری از ناراحتی نیست و بیمار از لحاظ زیبایی و ظاهر پای خود خرسند است.

بیمار: یک زن شصت ساله

مشکل بیمار: رگ های واریسی مکرر پس از سه پروسه درمانی که منجر به ایجاد رگ های واریسی و زخم های بیشتر بر روی پای وی شدند.

روش درمانی: اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند و لیزر درون رگی

نتایج به دست آمده: دیگر خبری از ناراحتی نیست و بیمار از لحاظ زیبایی و ظاهر پای خود خرسند است.

بیمار: یک زن چهل ساله

مشکل: باز شدن پوست در اثر عمل جراحی قبلی و فلبکتومی پاها، منجر به ایجاد رگ های واریسی در پای وی شده است.

روش درمانی: اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند و لیزر درون رگی

نتایج به دست آمده: ۱۸ ماه پس از پروسه درمانی شاهد هیچگونه نشانه ای از رگ های واریسی نیستیم. ما وی را برای ۵ الی ۱۰ سال آینده تحت نظر خواهیم داشت.

بیمار: یک زن چهل ساله

مشکل بیمار: باز شدن پوست در اثر عمل جراحی قبلی و فلبکتومی پاها منجر به ایجاد رگ های واریسی در پای وی شده است 

روش درمانی: اسکلروتراپی با هدایت اولتراسوند و لیزر درون رگی

نتایج به دست آمده:

۱۸ ماه پس از پروسه درمانی شاهد هیچگونه نشانه ای از رگ های واریسی نیستیم. ما وی را برای ۵ الی ۱۰ سال آینده تحت نظر خواهیم داشت.

یک زن ۵۰ ساله

مشکل بیمار: رگ های واریسی و تجمیع مویرگ ها در سیستم وریدی زیر پوستی ران در ناحیه بیرونی

روش درمانی: اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند و اسکلروتراپی 

نتایج به دست آمده: نتایج وی پس از ۱۲ ماه بسیار عالی هستند و شبکه رگ های وریدی غیر نرمال در وی به خوبی بهبود یافته اند.

بیمار: یک زن ۷۱ ساله

مشکل بیمار: رگ های واریسی و تجمیع مویرگ ها در پای راست

روش درمانی:لیزر درون رگی واریس با اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند

نتایج به دست آمده: ۱۲ ماه پس از پروسه درمانی دیگر شاهد رگ های مشکل دار نیستیم و بیمار از نتیجه درمان کاملا راضی است.

بیمار: یک زن ۷۱ ساله ( ناحیه پهلو )

مشکل: رگ های واریسی و تجمیع مویرگ ها در پای راست

روش درمانی: لیزر و اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند

نتیجه: ۱۲ ماه پس از پروسه درمانی دیگر شاهد رگ های مشکل دار نیستیم و وضعیت رنگ و ظاهر پوست به حالت عادی برگشته است.

بیمار: یک زن ۲۴ ساله

مشکل: رگ های واریسی در ناحیه پایین پا که در اثر یک رگ بزرگ ایجاد می شود.

روش درمانی: لیزر واریس EVLA با اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند

نتایج به دست آمده: این مورد می تواند میزان تاثیر و ماندگاری درمان با روش EVLA و اسکلروتراپی را به خوبی نشان دهد. این تصاویر ۴ سال پس از درمان اولیه گرفته شده است.

بیمار: یک زن ۵۰ ساله

مشکل: برجستگی وریدهای بی طرف در پیشانی جانبی

روش درمانی: اسکلروتراپی

نتایج به دست آمده: رگ های مشکل دار به خوبی با کمک اسکلروزانت پر، و در نهایت متلاشی شدند. این رگ ها به مرور زمان بهبود می یابند.

بیمار: یک زن ۴۲ ساله

مشکل بیمار: رگ های واریسی مرتبط با دوران پس از بارداری در ناحیه ران

روش درمانی: اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند

نتایج به دست آمده: ۱۲ ماه پس از درمان دیگر خبری از رخم ها و تغییر رنگ غیر طبیعی بر روی پوست نبود.

بیمار: یک زن ۴۲ ساله

مشکل: شبکه رکتولار ( telangiectatic ) در ران

روش درمانی: اسکلروتراپی

نتایج به دست آمده: ۱۲ ماه پس از پروسه درمانی شاهد خروجی بسیار عالی در پوست بیمار و ظاهر آن بودیم.

بیمار: یک زن ۴۶ ساله

مشکل:رگ های عنکبوتی در ناحیه ران پا و رگ های وریدی

روش درمانی: اسکلروتراپی

نتایج به دست آمده: پس از ۱۲ ماه از پروسه درمانی شاهد ناپدید شدن شبکه رگ های عنکبوتی بر روی ران وی بودیم.

بیمار: یک زن ۵۶ ساله

مشکل: شبکه های مویرگی داخل ران به طور مستقیم توسط یک ورید بزرگ داخلی تغذیه می شوند.

روش درمانی: لیزر واریس و اسکلروتراپی

نتایج به دست آمده: بهبود ظاهر رگ های عنکبوتی روی پوست

بیمار: یک زن ۷۵ ساله

مشکل: زخم های طولانی مدت وریدی در ناحیه پایین پای چپ

روش درمانی:لیزر درون رگی واریس و اسکلروتراپی هدایت شده با سونوگرافی

نتایج به دست آمده: زخم با موفقیت بهبود یافت و مشکلات وی به شکل دائمی از بین رفتند.

مشکل بیمار:

Anterior Thigh Circumflex Vein or Antero-Lateral Thigh Vein

روش درمانی: لیزر درون رگی و اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند

نتایج به دست آمده: از بین رفتن علائم بیمار

بیمار: یک زن ۴۱ ساله

مشکل: رگ های واریسی شدید در ناحیه پایینی پای چپ

روش درمانی: لیزر درون رگی EVLA و اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند

نتایج به دست آمده: از بین رفتن علائم و نشانه های واریس

بیمار: یک زن ۶۰ ساله

مشکل:رگ های واریسی بزرگ در ران که از ناحیه لگن به این سمت کشیده شده بودند.

روش درمانی: اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند

نتایج به دست آمده: از بین رفتن نشانه و علائم رگ های واریسی

بیمار: یک زن ۷۱ ساله

مشکل: زخم وریدی پای راست که مدت طولانی در بیمار وجود داشت.

روش درمانی: لیزر درون رگی EVLA و اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند

نتایج به دست آمده: بهبود یافتن زخم وریدی، رگ های واریسی و ورم مربوط به آن. دلیل تغییر رنگ، درگیر بودن پوست برای زمان طولانی است که به مرور زمان مشکل برطرف می شود.

مشکل بیمار: رگ های عنکبوتی

روش درمانی: اسکلروتراپی و اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند

نتایج به دست آمده: بهبودی و درمان علائم فرد

فهرست مطالب

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

0
0

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
پرسش از دکتر