نویسنده: دکتر آرش توفیق

دکتر آرش محمدی توفیق فوق تخصص جراحی عروق از کشور فرانسه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فلوشیپ تخصصی درمان واریس پا