گرفتگی پشت پا – پرسش 1865

  • تصویر کاربر زری جمعه ۱۴ آبان ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 165 گرفتگی عروق
    سلام آقادکترپدرم پشت پاشون گرفته یک هفته ماساژمیدیم وقرص مسکن دادیم آ رام نمیشه 60سال دارن ودیابت دارن چه کنیم توان آمدن به تهران ندارن
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق جمعه ۱۴ آبان ۰( 1 سال پیش)
      همونجا به یک پزشک مراجعه کنن