خطوط قرمز روی ران پا – پرسش 1938

  • تصویر کاربر مهربون سه شنبه ۲۵ آبان ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 150 مشاوره
    ۱۶ سالمه ران پام و پشت زانوی پام خط های قرمز ک تقریبا با فاصله هستن ایجاد شده و گاهی احساس درد هم درهمان مناطق میکنم باسد چیکارکنم دیگ ایجاد نشع و چیکار کنم قبلی ها پاک بشن؟
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق سه شنبه ۲۵ آبان ۰( 1 سال پیش)
      رگ هستن یا ترک پوستی؟