ورم کردن دستها و انگشتان – پرسش 3421

  • تصویر کاربر ابوالفضل چهارشنبه ۱۴ دی ۱( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 91 مشاوره
    دستها و انگشتان من ورم میکند و به سختی باز و بسته میشود مخصوصا صبحها و موقع نفس کشیدن کتفهام تیر میکشد و همین موضوع باعث تنگی نفس میشه البته کارم هم سنگینه و همش تو آبه دستهام چه کار کنم ممنون
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق چهارشنبه ۱۴ دی ۱( 1 سال پیش)
      بررسی بشه و سپس فیزیوتراپی