گرفتگی عروق – پرسش 113

  • تصویر کاربر فرحناز چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹( 9 ماه پیش) تعداد بازدید: 72 گرفتگی عروق
    سلام من مدتیست که تنگی نفس دارموددردکمی درنقطه ای ازقلب که بافشاران قسمت درداستخوان هم احساس میشهاکو واسترس اکوانجام شده مقداری نارسایی وکمی افزایش ضخامت دیده شده دوبار اسکن شده اولی ایطکمی خفیف ودومی منفی بود۵ماهپیش انجام شدالان کمی ضعف هم درپشت وحالت گرفتگی درگلو وتنگی نفس دارم فشارم هم زالارفته ۱۳ تا۱۵ روی ۹گفتن باید انژیو شوم بنظر شما انژیوگرافی تواین وَضعیت بکنم ۵۶سالدارم تعریق هم دارم
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹( 9 ماه پیش)

      بنظر باید آنژیوگرافی قلب انجام شود