واریس ضخم پا – پرسش 1988

  • تصویر کاربر ر.ت یکشنبه ۳۰ آبان ۰( 10 ماه پیش) تعداد بازدید: 125 گرفتگی عروق
    همسرم واریس داره وتاحالاهم دکترنرفته جدیداساق پاهش وروی پاش ضخم میشه وگاهی آب وخون ازش بیرون میاد انگارکه حشره نیش زده باشه به اون شکله آیا بیماری دیگری داردیا ازواریسش هست ؟درضمن میگه گاهی خارش هم داره ضخمش
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق یکشنبه ۳۰ آبان ۰( 10 ماه پیش)
      باید دید و معاینه بشه