واریس ضخم پا – پرسش 1988

  • تصویر کاربر ر.ت یکشنبه ۳۰ آبان ۰( 6 روز پیش) تعداد بازدید: 10 گرفتگی عروق
    همسرم واریس داره وتاحالاهم دکترنرفته جدیداساق پاهش وروی پاش ضخم میشه وگاهی آب وخون ازش بیرون میاد انگارکه حشره نیش زده باشه به اون شکله آیا بیماری دیگری داردیا ازواریسش هست ؟درضمن میگه گاهی خارش هم داره ضخمش
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق یکشنبه ۳۰ آبان ۰( 6 روز پیش)
      باید دید و معاینه بشه