جراحی تیرویید – پرسش 2006

  • تصویر کاربر اناهیتا پنجشنبه ۴ آذر ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 33 جراحی تیروئید
    با سلام خانمی ۳۸ ساله عمل برداشتن تیرویید دارم آیا خطری تهدیدم میکنه تو fnaچیزی نشان نداده خوش خیمی بدخیمی آیا میتونه از استرس عصبانیت پیش بیاید چون کلا دو سال خیلی استرس عصبانی هستم ممنون چند درصد میتونه سرطان باشد
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق پنجشنبه ۴ آذر ۰( 1 ماه پیش)
      باید نمونه گیری بشود تا معلوم شود