جراحی تیرویید – پرسش 2006

  • تصویر کاربر اناهیتا پنجشنبه ۴ آذر ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 236 جراحی تیروئید
    با سلام خانمی ۳۸ ساله عمل برداشتن تیرویید دارم آیا خطری تهدیدم میکنه تو fnaچیزی نشان نداده خوش خیمی بدخیمی آیا میتونه از استرس عصبانیت پیش بیاید چون کلا دو سال خیلی استرس عصبانی هستم ممنون چند درصد میتونه سرطان باشد
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق پنجشنبه ۴ آذر ۰( 1 سال پیش)
      باید نمونه گیری بشود تا معلوم شود