رگ – پرسش 1769

  • تصویر کاربر ناشناس دوشنبه ۳ آبان ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 136 مشاوره
    سلام دختری ۱۵ ساله هستم و روی صورتم رگ های بزرگ سبز توی دو روز گذشته دیدم دیروز روی بند بینی ام و امروز رگی روی بینیم نمی بینم اما دو طرف صورتم وزیر چانه ام رگ بزرگ سبز هست دلیلش چیست.
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق دوشنبه ۳ آبان ۰( 1 سال پیش)
      دلیل نازکی و روشنی پوست است. کلر خاصی نیاز ندارد