واریس پا – پرسش 1221

  • تصویر کاربر حجت یکشنبه ۳۱ مرداد ۰( 9 ماه پیش) تعداد بازدید: 69 مشاوره
    با. سلام من پام واریس دارد که رسیده به از زانوم به بالا همیشه احساس خستگی پا میکنم و صبح ها عضله پام میگیره و بیشتر مواقع کف پام داغ میشه
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق یکشنبه ۳۱ مرداد ۰( 9 ماه پیش)
      باید درمان بشه لیزر توصیه میشه