زخم دیابتی پا – پرسش 1581

  • تصویر کاربر بابک شنبه ۱۰ مهر ۰( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 237 زخم پای دیابتی
    پاهایم تاول زده و تبدیل به زخم میشود دیابتی هستم انسولین استفاده میکنم یک‌ماهه زخم پاک خوب نشده عکس زخم پامو میزار م چیکارکنم شغلم نگهبانی سرپا وکفش به پاهستم
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق شنبه ۱۰ مهر ۰( 2 سال پیش)
      باید مراجعه کنین تا درمان مناسب شروع شود