دیالیز از گردن – پرسش 4329

  • تصویر کاربر ناشناس چهارشنبه ۱۱ مرداد ۲( 9 ماه پیش) تعداد بازدید: 114 مشاوره
    خانمی 63 ساله با مراجعه اورژانسی به بیمارستان به علت تنگی نفس و ضربان قلب، پس از چند روز از بستری شدن، پزشکان بیمارستان دیالیز از گردن تبرایشان جویز کردند. پس از یک هفته و مرخص شدن، در بازوی دست راست درد احساس می شود به طوری که بعد از گذشت یک ماه این درد همچنان گاهی و به شدت در قسمت کوچکی از بازو به طور زیاد و در کل بازو به صورت پخش و کمتر احساس می شود. حتی صاف نگه داشتن دست مشکل است. گویی شی در بازو مانده باشد مانند سوزن و این درد را ایجاد میکند.
    نظر شما درباره علت این درد
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق چهارشنبه ۱۱ مرداد ۲( 9 ماه پیش)
      دلایل زیادی داره به پزشک مراجعه کنید تا بررسی کنند