ورم پاوزخم روی ساق پا – پرسش 38

  • تصویر کاربر رضاکراری چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 128 مشاوره
    بیشترازیک ماه قبل ورم درساق پاپیداشدهمراه بادردکه بعدازمدتی دردازبین رفته ودرخال خاضرورم همراه با زخم درساق پاوکبودی دراطراف ساق پیدا شده
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹( 1 سال پیش)

      با درود احتمال انسداد عروق وجود دارد لطفا مراجعه فرماييد