زخم شدن مابین زانو تا مچ پا – پرسش 1975

  • تصویر کاربر امری یکشنبه ۳۰ آبان ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 59 زخم پای دیابتی
    سلام هر چند وقت ناحیه زانو تا مچ پا زخم ایجاد می شود و لک بعد خوب شدن جای لک می ماند.دیابت هم دارم ولی با مطالعه زخم دیابتی نیست .می خواستم بدونم این زخم‌ها در اثر چیست
    1. تصویر کاربر دکتر آرش توفیق یکشنبه ۳۰ آبان ۰( 6 ماه پیش)
      در اثر دیابت است. باید قندتون رو خوب کنترل کنین