ویدئوهای دکتر

جراحی بای پس اندام تحتانی

10 غذایی که باید برای درمان واریس بخوریم؟

واریس خفیف (علائم، عکس و درمان)

سی تی آنژیو اندام تحتانی

دایسکشن آئورت چیست؟

مراحل اولیه زخم پای دیابتی + عکس