ویدئوهای دکتر

قرص دافلون برای واریس

ورم پشت پا نشانه چیست؟

ایا واریس باعث ورم پا میشود؟

تا چند روز بعد از عمل باید جوراب واریس پوشید

مراقبت‌های بعد از اسکلروتراپی واریس

علت پا درد در شب چیست؟